הרצאה:כלכלת מערכות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מה זאת מערכת?

לפי דיוויד בוהם:

מערכת פירושה אוסף של דברים או חלקים קשורים ביניהם. אבל הדרך בה אנשים בדרך כלל משתמשים במילה זו בימינו פירושה משהו שכל חלקיו נמצאים בתלות גומלין הדדית (mutually interdependent)- לא רק עבור הפעולה ההדדית שלהם, אלא גם עבור המשמעות שלהם, ועבור הקיום שלהם. תאגיד מאורגן כמערכת - יש לו מחלקות, המחלקה זו, מחלקה ההיא, המחלקה ההיא ... אין להם כל משמעות בנפרד; הם יכולות לתפקד רק ביחד. וגם הוא מערכת. החברה היא מערכת במובן מסויים. וכך הלאה.

אפשר לדבר על מערכות פשוטות. כמו אמבטיה או אופניים.

אפשר לדבר גם על מערכות מורכבות יותר כמו תלי נמלים, הנמלים עצמן, כלכלות, מערכות עצבים, תאים וכדומה, וכן בני אדם - הפסיכולוגיה, הרגשות, הגוף והאינטראקציות ביניהם.

למערכות מורכבות יש מאפיינים התנהגותיים ומבניים משותפים, שמאחדים את כולן כתופעות. הדברים דומים גם מבחינה תאורטית, מכיוון שאפשר לייצג את כל המערכות האלו באופן מוצלח (פחות או יותר) על ידי סוג מסוים של מתמטיקה, ולכן אפשרי לקבוע באופן מדוייק ופורמלי יחסית את המאפיינים המשותפים לכל המערכות האלו.

ראו גם - מערכות מורכבות

במה שונה הגישה הכלכלית (הנאו-קלאסית) מהגישה המערכתית?

יש הרבה הבדלים אבל ניתן להצביע על כמה חשובים :

  • ניתוח בדיד. בכלכלה אנחנו בוחנים דברים באופן בדיד. מסתכלים על מערכת השיקולים של הצרכן, על זו של היצרן, אחר כך מאגדים את כל הצריכה בשוק מסויים כדי ליצור עקומת ביקוש, מאגדים את היצרנים כדי ליצור עקומת היצע, מקבלים שיווי משקל בשוק מסויים, מאגדים את כל השווקים כדי לקבל שיווי משקל ברמת המאקרו, ומסתכלים על כל המדינות באגרגציה. בניתוח מערכות ניתוח כזה נראה טיפשי. יש השפעות הדדיות בין פירמות שונות, אנשים שונים, אומות שונות וכו'. לדוגמה - ההתפתחות הכלכלית של ישראל אינה תלויה רק במה שישראל עושה, אלא גם במה שמתרחש בארצות הברית.
  • ניתוח סטטי - בניתוח כלכלי מסתכלים לכאורה על חוקים נצחיים. הכלכלנים מנסים לדון בתחומים בהם לכאורה אין הבדל בין התנהגות סטטית לדינמית. כלכלנים אוסטריים, תורת המשחקים וכלכלה אבולוציונית הראו כמה גישה זו מוטעית. לדוגמה, שומפטר, כלכלן הקרוב לזרם האוסטרי, טוען שלפירמות גדולות יש תפקיד חשוב במחקר, ולכן לא הגיוני ולא רצוי שיתקיים שוק משוכלל.
  • לינאריות - הכלכלה מניחה ששינוי קטן בדבר מה מוביל לשינוי קטן בדבר מה אחר. אלו הן הנחות על לינאריות ועל גזירות של התופעות הנצפות. במערכות אנחנו יודעים שזה לא תמיד נכון. שינוי קטן עשוי להוביל לשינוי גדול
  • חזרתיות בזמן - היות ומערכות הן דינמיות, ומושפעות מהחוק השני של התרמודינמיקה, ייתכן מצב בו ממצב א נגיע למצב ב' אבל לא להפך. לדוגמה המפטי דמפטי נפל מראש החומה, וכל פרשי המלך לא יכלו לחברו יחדיו.
  • ניתוח שולי - הקשרים בין שתי תופעות במערכת מורכבת הם אינם קבועים , אין נגזרת אחת - היות והמשתנים האחרים משפיעים לא רק על התופעות הנצפות אלא גם על טיב הקשרים בתוך המערכת. דוגמה מוחשית לזה היא מערכת העצבים - עצב אחד, משפיע על עוצמת הקשר בין 2 עצבים אחרים.
  • מוסכמות כלכליות. כלכלנים בני זרמים שונים מתווכים בוויכוחים שונים. ברוב הוויכוחים האלה, יש כבר שפה ומונחים כמו עוני, מחסור, צמיחה רווחה או כסף הינם כביכול מובנים מאליהם. כלכלת מערכות מפרקת גורמים אלו לחלקים. לדוגמה, קל לראות שמחסור מורכב מכמה סוגים שונים, שעוני נובע בין היתר מגורמים פוליטיים, תרבותיים וגאורגאפיים המשפיעים על תפקוד המערכות, וכו'.

כלכלת מערכות כמטודה ופילוסופיה מאחדת

במובנים רבים כלכלת מערכות היא שילוב של תובנות מהכלכלה האקולוגית (בדבר חשיבות התרמודינמיקה למתהליכים פיזיים וכאלו הנוגעים למידע), ובין התפיסה המוסדית, המנסה להסתכל על הכלכלה במבט כולל יותר.

  • כלכלה מוסדית - כלכלה נאו-קלאסית מניחה כי "מוסדות אינם חשובים" או כי הם נתונים מראש. לדוגמה היכולת לבצע עסקה , או קביעה של נורמות מוסריות או נורמות לגבי טעמים. כלכלה מוסדית מנסה לתאר "איך נקבעים חוקי המשחק" כאשר לאחר שאלו נקבעים, ניתן לדבר על הניתוח הנאו-קלאסי כאשר המוסדות נתונים.

כלכלת מערכות יכולה להכיל את הכלכלה המוסדית בהתייחסה להתפתחות של מוסדות פשוט כאל עוד מקרה של התפתחות של תת מערכת, כמו ההתפתחות, השינוי, היצירה והתפרקות של מערכות אחרות. מוסדות לכן הן מקרה פרטי של מערכת.

  • כלכלה אקולוגית - כלכלה אקולוגית מנסה להגיע להבנה טובה יותר של מארג היחסים בין הכלכלה לבין האקולוגיה והפיזיקה במטרה להגיע לכלכלה בת קיימא. ההתנגשות בין עולם התפיסתי של הכלכלנים לבין זה של האקולוגים ומי שעוסק בתחומים קרובים נגרם מכך שאקולוגים חוקרים ברוב התחום שלהם מערכות מורכבות, ואין להם ברירה אלא להתייחס למורכבות זו.


כלכלת מערכות - גישור הפערים בין כלכלה לבין אקולוגיה הכנסה של תחומים נוספים כמו

  • אקולוגיה
  • סוציולוגיה

מדוע מוטעית הגישה של כלכלה סביבתית

שיווי משקל במערכות

מערכות לא רק באקולוגיה. -systems – not only in ecology – social systems, health and body systems, education systems, transportation systems, family systems, psychology and culture systems

ראו גם