חוק ההסדרים/2009/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום רווחה וביטוח לאומי

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
מניעת הונאות במוסד לביטוח לאומי – כלי ענישה כנגד הונאות בביטוח הלאומי, העברת מידע ממוסדות פיננסיים לצורך ייעול מבחני הכנסה החלטת ממשלה
זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד – הגדלת שיעור הגמלה המשולם לעובד במקרה של פירוק תאגיד החלטת ממשלה
עידוד יציאה לעבודה – הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לעצמאים החלטת ממשלה
סיוע לעמותות חברתיות – הקמת קרן סיוע לעמותות חברתיות, בעלות של 30 מלש"ח בשנה החלטת ממשלה
מיקוד הזכאות לדמי אבטלה – הגמשת הקריטריונים למציאת עבודה – צמצום זכויות דמי אבטלה החלטת ממשלה
מימון הגרעון בענף האבטלה – מימון הגירעון בענף אבטלה באמצעות העודף בענף ילדים החלטת ממשלה
פריסת תוכניות לטיפול בנוער בסיכון – פריסת התקציב לתוכניות לטיפול בנוער בסיכון החלטת ממשלה
הגדלת תשלום דמי ביטוח לאומי – הגדלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי החלטת ממשלה
שיפור זכויות עובדים – דיון תביעות לשון הרע הקשורות לדני עבודה בבית הדין לעבודה, הגבלות על פיטורי עובדים בעת מחלה, העדרות בשל מחלה ממארת של בן-זוג או ילד, החלטת חוק קבלני כוח-אדם על קבלני שירותים הצעת חוק

סעיפים שאולי הוצאו

סעיף סטטוס
קרנות הביטוח הלאומי – קיצוץ תקציב פיתוח שירותים לאוכלוסיות נזקקות הצעת מדיניות
השוואת זכויות אלמן ואלמנה בחוק הביטוח הלאומי הצעת מדיניות
העברת הלשכה לשיקום נכים למוסד לביטוח לאומי הצעת מדיניות
שיפור השירות במעונות הממשלתיים של משרד הרווחה – הפרטת המעונות הממשלתיים הצעת מדיניות
בניית מנגנון לאיזון אקטוארי במוסד לביטוח הלאומי הצעת מדיניות
הארכת התקופה המירבית לדמי אבטלה הצעת מדיניות
הקפאת תגמולים, קצבאות ותשלומים שונים הצעת מדיניות
התאמות במענק פטירה הצעת מדיניות
תקרת שכר בביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד הצעת מדיניות

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
ייעול אופן ביצוע מבחני הזכאות בביטוח הלאומי החלטת ממשלה
שינוי מנגנון ההתחשבנות בגין עודפי תקציב המוסד לביטוח לאומי – הפסקת הנפקת אג"ח עיבל לביטוח הלאומי החלטת ממשלה
השוואת קצבת התלויים של נפגעי העבודה לקצבת שאירים (חלופה ב') הצעת מדיניות