חוק ההסדרים/מסים – הקטנת סכום הפטור לבעלי מוגבלויות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הקטנת סכום הפטור לבעלי מוגבלויות ל-280 אלף ש"ח:

הכנסתו מיגיעה אישית של עיוור או נכה (נכות מעל 90%) פטורה ממס הכנסה עד לתקרה 546 אלפי ש"ח לשנה, לגבי מי שנקבעה נכותו לתקופה של 365 ימים או יותר. מטבע הדברים פוטנציאל ההשתכרות של עובד עם מוגבלות הוא בדרך כלל נמוך יחסית. יתירה מכך, תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) מאפשרות אף למעסיק להפחית את השכר המשולם לעובד עם מוגבלות אל מתחת לשכר המינימום. הענקת פטור בסכום כה גבוה "מזמינה" ניצול לרעה ורישום כוזב של הכנסות על שמו של העיוור/הנכה, וזאת בניגוד לתכלית החוק. לפיכך, לגבי מי שנקבעה נכותו לתקופה של 365 ימים או יותר, מוצע לצמצם את גובה הפטור עד לתקרה שנתית של 280 אלפי ש"ח (כ-3 פעמים השכר הממוצע במשק). מוצע לקבוע כי תחולת התיקון תהיה לגבי הכנסה המופקת בשנת המס 2010 ואילך.

תוספת הכנסות של כ-50 מיליון ש"ח.