חוק ההסדרים/מסים – מעבר לשיטה שוויונית במתן הטבת המס בישובים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

מעבר לשיטה שוויונית במתן הטבת המס בישובים (תיקון סעיף 11 לפקודה):

כיום מוענקות הטבות מס מכוח סעיף זה לתושביהם של כ-160 ישובים, היקף ההטבה נאמד בכ-700 מיל' ש"ח. רשימת הישובים נבנתה ללא קריטריונים ברורים ושוויוניים ובעקבות זאת אף הוגשו מספר עתירות לבג"ץ הקוראות להסדרת הנושא.

גובה הטבות המס נקבע לפני שנים רבות ולא עודכן בהתאם להפחתות המס שבוצעו עד אז, מה שהביא להוצאת אוכלוסיות רבות וחזקות מגדר משלמי המסים. נדרש עדכון מיידי בהיקף ההטבות וכן קביעת מנגנון עדכון אוטומטי אשר ימנע היווצרות עיוות זה בעתיד.

ברמה עקרונית, מחקרים רבים מצביעים על יעילות נמוכה מאוד של הטבות מס לעניין חיזוק ההתיישבות. משמעות הדבר היא שצריך להימנע מהענקת הטבות מס בתחולה רחבה מדי ולתת הטבות רק במצבים בהם הדבר נראה חיוני.

במענה לצו שתלוי ועומד כנגד המדינה בבג"צ, מוצע לאמץ מודל שוויוני המבוסס על קריטריונים אחידים לקביעת הזכאות להטבות המס, ולהתאים את גובה ההטבות לשינויים בשיעורי המס כאמור, תוך שמירה על היקף ההטבות כאמור אולם תוך שינוי התחולה של ההטבות – יותר נהנים אך פחות הטבה לכל אחד בממוצע.