משבר המוצרים הציבוריים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משבר המוצרים הציבוריים היא תאוריה בחקר הכלכלה לפיה ככל שהחברה הופכת לחברת שוק עם ערכים חברתיים ותרבות צריכה קפיטליסטיים כך יש מצד אחד יותר ויותר מוצרים פרטיים איכותיים ורבים יותר אבל מצד שני מחסור וכרסום במוצרים ציבוריים שונים כמו ניקיון ברשות הרבים, קיום של מערכות אקולוגיות, קיימות, תכנון ארוך טווח, אמון (הדדי ובמוסדות חברתיים שונים), אמת, בטחון (במרחב הציבורי או כתחושה), סביבה טבעית בריאה ועוד. וכתוצאה משילוב של פגיעה במוצרים ציבוריים אלה - פגיעה חזקה בהיבטים של איכות החיים ואף איומים על כלל עתיד האנושות כמו התחממות עולמית או איומים על משק המים העולמי או חקלאות בת קיימא.

מוצר ציבורי היא הגדרה כלכלית למוצר או שירות שיש לו שתי תכונות- קל להנות ממנו גם אם לא משלמים עליו (מוצר לא בלבדי), ואם אדם אחד נהנה ממנו זה לא מפחית את ההנאה מהמוצר עבור אנשים אחרים (מוצר לא יריבי). הרעיון לפיו שוק מתקשה לספק מוצר ציבורי, הוצע כבר על ידי אדם סמית ומורו דיוויד יום. עם השנים יש טענה של הוגים שונים לפיה מוצרים ציבוריים נוגעים להיבטים בסיסיים בתפקוד החברתי כמו אמת כמוצר ציבורי, אמון ושלום כמוצר ציבורי כגורמים שהם חיוניים לקיומו של שוק, זכויות קניין, דמוקרטיה ולמעשה חברה אנושית כלשהי. באופן דומה שירותי המערכת האקולוגית מאפשרים קיום הן של כלל המינים בכדור הארץ והן של האדם בכלל והמערכת הכלכלית בפרט, שירותים אלה מהווים גם כן מוצר ציבורי. הספקה או הגנה על מוצר ציבורי על ידי שוק אינה עסק משתלם ליזם, בניגוד למוצר פרטי שניתן למכור אותו לציבור. במערכת שבה יש יותר ויותר מוצרים כאלה וגם חשיבות פוליטית, כלכלית ותרבותית למכירת וצריכת מוצרים, ויש חשיבה, ערכים וזהות קפיטליסטיים, אין בעצם שום הגנה למוצרים הציבוריים, מלבד הגנות שמסופקות לפעמים על ידי הממשלה, נוהג, מסורת או נורמה חברתית כלשהי או בגלל שהמוצר הציבורי עצמו הוא גדול מאוד ונשחק בקצב איטי (לדוגמה שינויי אקלים שמתרחשים בקצב איטי - תהליך ארוך טווח).

הקושי לממן הקמה או תחזוקה של מוצר ציבורי הוצג לראשונה על ידי אדם סמית בספרו "עושר העמים. בהמשך ג'ון קנת גלבריית בספרו חברת השפע בשנת 1959 הציג את הרעיון לפיו בחברה מודרנית יש שפע של מוצרים פרטיים שהשוק הוא מנגנון טוב לספק אותם, מול מחסור הולך וגדל ואיכות יורדת של מוצרים ציבוריים (כמו ניקיון הרחוב או תחזוקת דרכים ציבוריות). למרות שהספר היה רב-מכר בשעתו, רעיון זה נשכח על ידי חלק גדול מהתנועות החברתיות וכן על ידי כלכלנים. בהמשך פותח הרעיון של הקושי לתת מענה ראוי למוצרים ציבוריים בספר הלוגיקה של פעולה קבוצתית שהדגיש את בעיית הטרמפיסט. בהמשך הדבר פותח על ידי דייוויד בוליר וקייט ראוורת'.

ניתן להדגים את התאוריה של משבר המוצרים הציבוריים באמצעות מגוון תהליכים במאה ה-20 וה-21.

ראו גם

מוצר ציבורי
מוצרים ציבוריים: הון חברתי - אמון - כסף - רפואה מונעת - מידע - הון טבעי - שרותי המערכת האקולוגית - דייג יתר - מגוון ביולוגי
מושגים: מוצר ציבורי - מוצר פרטי - מוצר משותף - מוצר מועדון - מוצר בלבדי - מוצר יריבי - נחלת הכלל - הטרגדיה של נחלת הכלל
אנשים וספרים: לטובת הכלל - חברת השפע - הלוגיקה של פעולה קבוצתית - אלינור אוסטרום - דייוויד בוליר