יערנות חקלאית

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יערנות חקלאית (Agroforestry) או חקלאות יערנית, היא גישה חקלאית של שילוב עצים ושיחים יחד עם גידולי שדה ו/או גידול בעלי חיים. הדבר משלב שיטות חקלאות ויערנות כדי ליצור שימושי קרקע מקיימים יותר.

העצים מספקים מוצרים כמו מוצרי עץ, פירות ואגוזים, פחם, חומר חיפוי וכו'. כמו כן הם מספקים שירותים אקולוגיים כמו מתן קשירת פחמן, עצירת רוח (שעלולה לפגוע בצמחים), עצירת מזיקים, שאיבת מי תהום, ייצוב הקרקע, מניעת סחף ועוד.

הירקות בין העצים זוכים להגנה מפני רוחות עזות ומפגעי טבע אחרים, יכולים להנות מהפריית חרקים טובה יותר, וכן מקבלים עוד דשן טבעי מעלי העצים וקליפותיהם.

שיטה זו משתמשת בין היתר בחקלאות פרמקלצ'ר.

ראו גם

קישורים חיצוניים

חקלאות

רקע: ייצור ראשוני - מחזור הזרחן - מחזור החנקן - קרקע - ציידים לקטים - המהפכה החקלאית - המהפכה הירוקה - חקלאות תעשייתית - פריון חקלאי - שימושי קרקע - דשן - הומוס - צפיפות אוכלוסין פיזיולוגית - חקלאות בישראל

Contour buffer strips NRCS.jpg

אתגרי קיימות בחקלאות: בליית קרקע - מדבור - משבר המים העולמי - התחממות עולמית - חומרי הדברה - דשן כימי - שיא תפוקת הנפט - שיא תפוקת הזרחן - חקלאות כרות והבער - הנדסה גנטית - השפעות סביבתיות של מזון מהחי - ביטחון תזונתי - נעילה טכנולוגית

חקלאות בת קיימא: חקלאות בת קיימא - אגרואקולוגיה - פרמקלצ'ר - ביו אינטנסיב - טכנולוגיה נאותה - קומפוסט - שמירת זרעים - גידולים משולבים - סיעוף - יערנות חקלאית - קציר מי נגר - מזון אורגני - מזון מקומי - גינה קהילתית - חקלאות נתמכת קהילה - הקרן לביטחון תזונתי - תוכנית אב לחקלאות בת קיימא

ספרים וסרטים: התמוטטות - רובים חיידקים ופלדה - גבולות לצמיחה - תכנית ב' - עולם מלא, צלחות ריקות - מהפיכת הקנה הבודד - הסיוט של דרווין - מלך התירס - עתיד המזון - כוחה של קהילה