קסדת אופניים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
קסדת אופניים.

קסדת אופניים היא קסדה שמיועדת לחבישה בזמן נסיעה על אופניים או קורקינט. קסדות האופניים מתוכננות להקטין את הפגיעות שעלולות להיגרם לראש הרוכב בזמן נפילה תוך הקטנה למינימום של תופעות לוואי כמו צמצום שדה הראיה. הן מיועדות לספוג נפילות פשוטות על משטחים שטוחים ללא שכלי רכב נוספים מעורבים בתאונה.

קיים ויכוח בקרב מומחים לבטיחות בדרכים ובקרב ארגוני סביבה ואופניים בקשר להיבטים של חבישת קסדה ובעיקר בהקשר של חיוב חבישת קסדות. מצד אחד, גורמים של בטיחות בדרכים, כמו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ממליצים על חבישת קסדה, משום שהדבר יכול להקטין את הפגיעה ברוכב במקרה של תאונה, בעיקר במהירויות התנגשות נמוכות. מצד שני טוענים ארגוני אופניים שהדבר המרכזי הוא למנוע את התרחשות התאונות מלכתחילה, וכי חיוב חבישת קסדות מגדיל את הסיכוי להתרחשות תאונות, בעיקר על ידי הקטנת כמות הרוכבים.

קסדת האופניים פועלת על ידי ספיגת האנרגיה של התאונה בגוף הקסדה, דבר שמוביל לשבירת הקסדה לעיתים קרובות. בכך היא שונה מקסדת אופנוע. מסיבה זו היא אינה מספקת הגנה במהירויות גבוהות. כמו כן, יש חשיבות גדולה לחבישת הקסדה באופן נכון, שכן רכיסה רופפת של הקסדה או בזווית לא נכונה אינה מספקת הגנה.

קסדת אופניים צריכה להיות קלת משקל וצריכה לספק כמות מספקת של איוורור לראש, בגלל שרכיבה על אופניים יכולה להיות פעילות אירובית אינטנסיבית שמעלה באופן משמעותי את חום הגוף וכן בגלל שיש חשיבות מיוחדת לשמור על חום מתאים של הראש.

טיעונים בעד חבישת קסדות

רוכבי אופניים, בעיקר אופניים בעיצוב רגיל (בניגוד ל"אופנוח" שבהם הרוכב נע כאשר הוא במצב קרוב לשכיבה ורגליו קדימה), נמצאים בסכנה לפגיעת ראש כתוצאה מתאונה עם רכב אחר או סתם מנפילה מהאופניים. 30% מפגיעות רוכבי האופניים בישראל הם פגיעות ראש, ואשפוז ומוות כתוצאה מרכיבה על אופניים קשורים בדרך כלל לפגיעות ראש.[1]

לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, במקרה של תאונה, קסדות ראש מפחיתות את הסיכוי לפגיעת ראש ומוח ב-63% עד 88%, לרוכבים בכל הגילאים.[1]. לטענת ד"ר שאול קציר מישראל בשביל האופניים, המחקר עליו מתבססת טענה זו סובל מקשיים מתודולוגיים כמו שימוש במדגמים סטטיסטיים קטנים מאוד (במחקר המדובר הילדים חובשי הקסדה שהיו 3.2% בספירה כללית של חובשי קסדות היוו רק 2.1% מבין 143 הילדים שהובלו לחדר מיון עם פגיעות ראש).[2] ממחקר משנת 2009 עולה כי חבישת קסדה מפחיתה פגיעות ראש במידה דומה עבור תאונות עם רכב מנועי (69%) ועבור תאונות אחרות (68%).[1]

יעילות הקסדה יכולה להיות גדולה יותר בהקשרים של תאונות במהירות נמוכה, ובהקשר של תאונות עירוניות שבהן מהירות הנסיעה היא איטית יותר. כ-90% מרוכבי האופניים שנפגעו בישראל בשנים 2005-2009 נפגעו בסביבה עירונית. [1] כמו כן רק כ-30% מרוכבי האופניים המבוגרים חובשים ורוכסים כראוי את הקסדה.[1] דבר זה מרמז כי חבישת קסדה טובה יותר ורחבה יותר הייתה יכולה להגדיל את בטיחות הרוכבים באוכלוסייה עוד יותר, במקרה של התרחשות תאונה.

טיעונים נגד קסדות ונגד חיוב לבישת קסדה

ארגוני סביבה ואופניים טוענים כי חבישת קסדה אינה יעילה כפי שנדמה, כי היא עלולה להגביר את הסיכון להתרחשות תאונה מצד מכוניות או מצד הרוכב עצמו.

כמו כן חיוב חבישת קסדה בקרב יוממי אופניים ואנשים שנוסעים לרכיבות רגילות בעיר, עלולה להקטין את מספר הרוכבים ובכך להקטין היבט מוכר של "בטיחות במספרים" שקיומו הוא תופעה מוכרת וברורה. היבט מערכתי יותר לדבר זה הוא הקטנת כמות הרוכבים הכוללת במדינה וכתוצאה מכך הקטנת הלחץ הפוליטי ומחויבות המדינה עצמה לשבילי אופניים ולתחבורת אופניים באופן כללי. כמו כן חיוב בחוק לחבישת קסדה עלול לפגוע במיזמי השכרת אופניים ולהקטין עוד יותר את מספר הרוכבים.

הקטנת מספר הרוכבים מובילה להגדלת הסיכוי לתאונה

חבישת קסדה עלולה לגרום להורדת כמות הרוכבים, ובכך להרעה משמעותית בבטיחות הרוכבים בגלל הקטנת אפקט "בטיחות במספרים".

המשתנה הבודד המשפיע ביותר על בטיחות הרוכבים הוא מספרם (מסה קריטית) או אחוז הרוכבים מכלל האוכלוסייה. ככול שרבים הרוכבים כך קטן הסיכון שלהם להיפגע בתאונה. הסבר לכך היא הזדהות הנהגים (שהם לפעמים גם רוכבים בעצמם) עם הרוכבים, והצפייה שלהם למצוא רוכבים יחד איתם על הכביש. כמו כן ריבוי הרוכבים מוביל ללחץ פוליטי על הרשויות להתקנת תשתיות ולהובלת חקיקה, תכנון עירוני ותרבות של תחבורת אופניים ובטיחות.

גם יותר ממשתנים אחרים כמו תשתיות אופניים. מחקר ברמת המיקרו בשוודיה, הראה שלמספר הרוכבים בצמתים לא מרומזרים השפעה ברורה על הירידה בשיעור הנפגעים בקרב רוכבי האופניים. המחקר הראה כי עליה של פי 3 במספר הרוכבים תואמת לירידה פי שניים בשיעור הנפגעים.[2] השוואת הנתונים בין המדינות השונות בעולם מורה על אפקט בטיחות במספרים כך בצורה ברורה מאוד, בהשוואה בין מדינות כמות הרוכבים בהולנד היא גבוהה אבל מספר הפגיעות כלפי מספר הרוכבים וכלפי אורך הנסיעה היא נמוכה. לעומת זאת בארצות הברית כמות הרוכבים קטנה, אבל כמות הנפגעים מקרבם גבוהה מאוד.

הנתונים מישראל מאששים זאת: עליה של 250% ברכיבה בתל אביב בשנים 2000-2004, הובילה לירידה משמעותית (כ-50%) במספר התאונות במספרים מוחלטים (על פי נתוני משטרת ישראל ועיריית תל אביב). הסיבה המרכזית לתופעה זו קשורה ככול הנראה למודעות הנהגים ברכב מנועי לרוכבי האופניים, ולצפיה שלהם לפגוש ברוכב אופניים. כפי שמצביעים הנתונים מתל אביב, השפעת "הבטיחות במספר" באה לידי ביטוי גם בישראל, בה שיעורי הרכיבה נמוכים יחסית, ולא רק במקומות כמו הולנד או דנמרק.[2]

דוגמה מפורטת להורדת כמות הרוכבים על ידי חיוב חבישת קסדה בחוק קיימת באוסטרליה שנחקק חוק שחייב חבישת קסדה. מאז חקיקת חוק זה נבלמה עליה רציפה בכמות הרכיבות והן ירדו במעל 30%. לאחר למעלה מעשור מאז חקיקת החוק שיעורי הרכיבה באוסטרליה נותרו נמוכים בהשוואה למצב לפני החקיקה. בסידני כמות הרכיבה נמוכה בפחות ממחצית, במלבורן היתה ירידה של 40% והמגמה דומה בשאר הערים הגדולות באוסטרליה. דבר זה מתרחש על רקע מגמה בעולם המערבי של עלייה באחוז הרוכבים מקרב האוכלוסייה.. שיעור האוסטרלים הרוכבים לעבודה עלה לפני החוק מ-1.11% ב-1976 ל-1.63% ב-1991 הוא ירד ל-1.15% ב-2001. חלקן של הנשים בקרב הרוכבים ירד מ-1/2.6 ל-1/4.7. לעומת זאת, באיזור "טריטוריות הצפוניות" בהן החוק שונה (פטור לשבילי אופניים, ובפועל פטור מקסדה בעיר), ובפועל אינו נאכף יותר, שיעור הרכיבה חזר לרמתו בטרם חקיקת החוק (שעור הנפגעים בתאונות אופניים בקרב תושבי האזור דומה לשיעורם בשאר אוסטרליה, כלומר שיעורם בקרב הרוכבים נמוך בהרבה מהממוצע הארצי).[2]

אפקט פיצוי סיכון אצל הרוכבים

חבישת הקסדה עלולה להגדיל את בטחון הרוכב בצורה מזוייפת ולהתנהג בשל כך בצורה פחות זהירה. דבר זה קרוי "אפקט פיצוי סיכון"(risk compensation effect). רוכבים שחושבים בטעות שהקסדה מגינה עליהם נוטלים סיכונים גדולים יותר. קיומו של "אפקט פיצוי סיכון" אושש במספר מחקרים תצפיתיים מבוקרים. אפקט פיצוי סיכון חזק במיוחד בקרב ילדים, ונמצא כי קיימת עליה של 50% בסיכון שנטלו על עצמם ילדים שעסקו בטיפוס, עם או בלי חבלי הגנה.[2]

הגדלת הסיכון מצד נהגים

על פי מחקר שנערך באנגליה והתפרסם בשנת 2007 במגזין "סיינטיפיק אמריקן", חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים מעלה את הסיכון למעורבות בתאונה. כאשר רוכבי אופניים חובשים קסדה, נהגי מכוניות מרגישים בטוח יותר להתקרב אליהם, יחסית לרוכבים שאינם חובשים קסדה. מספר כלי הרכב שנכנסו לטווח סכנה של פחות ממטר מרוכבים חובשי קסדות, היה גבוה ב-23% ממספר כלי הרכב שנכנסו לטווח זה בהשוואה לרוכבים ללא קסדה. [2]

דוח המרכז הנורווגי למחקר תחבורה מיוני 2007 מצא "עדות לעליה בסיכון התאונה לרוכבים חובשי קסדה. באוסטרליה ובניו זילנד העליה מוערכת ב-14%."[2]

חיוב קסדה לילדים בשוודיה

בשוודיה עבר חוק המחייב חבישת קסדה בקרב ילדים בשנת 2005. עקב החוק אחוז הילדים הרוכבים עם קסדות גדל מכ-40% לכ-70% בקרב ילדים קטנים, ולאחר מספר שנים עלה בשיעור דומה גם אחוז חבישת הקסדה בקרב ילדי בית הספר. בבחינת אחוז נפגעי פציעות ראש מבין כלל הפציעות בקרב ילדים עד גיל 15 ניכר המשך מגמה של ירידה מתונה שהתרחשה עוד לפני החוק. ירידה דומה נרשמה גם בקרב הולכי רגל (כולל פציעות מנפילות) ובמכוניות, כך שגורמים לירידה זו אינה קשורים בהכרח לחוק. בשנת 2005 אחוז הפציעות ראש מכלל הפציעות היה כ-50% והוא ירד לכ-45% בשנת 2012. לא נרשמה ירידה משמעותית באחוז פגיעות הראש בקרב ילדים כאחוז מכלל הפגיעות בעקבות החוק. עם זאת נרשמה ירידה בכמות הרכיבה בקרב ילדים. כמות הרכיבות לבתי הספר ירדה מ-33% בשנת 2006 ל-29% בשנת 2012. ממצא דומה נמצא גם בדנמרק. [3]

בישראל

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – תחבורת אופניים בישראל

בשנת 2007 יזמו חבר הכנסת גלעד ארדן יחד עם ארגון הבטיחות "בטרם" חוק המחייב חבישת קסדת אופניים בכל נסיעה. החוק נתקל בהתנגדות מטעם ארגוני סביבה, כמו תחבורה היום ומחר וארגוני אופניים כמו ישראל בשביל אופניים בטענה שהוא יקטין את כמות הרוכבים ובכך יגדיל את הסיכון הנשקף לחייהם. וכי יש להשאיר את לבישת הקסדה להיות בחירה של הרוכב. מספר חברי כנסת כמו דב חנין התנגדו לחוק. החוק לא נאכף משום שלא הוגדרו תקנות בשאלה מהי קסדת אופניים תקינה.

בשנת 2011 העבירו מספר חברי כנסת וביניהם דב חנין ושלי יחימוביץ', בעידוד ארגוני הסביבה תיקון לחוק שפוטר מבוגרים הנוסעים בסביבה עירונית מחובת חבישת קסדה, אך משאיר את החובה למבוגרים העוסקים בספורט, בקרב ילדים ובדרכים בינעירוניות. תיקון זה נחשב להכרחי לצורך מתן אפשרות חוקית להקים מיזמי השכרת אופניים כמו תל-אופן שפועל בתל אביב-יפו החל משנת 2011, והגיע למעל ל-10,000 מנויים שנתיים בתוך פחות משנה.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 רוכבי אופניים דרכי התערבות להפחתת היפגעות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מאי 2010.
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 חוק הקסדה – סכנה לבטיחות הרוכבים ולתחבורת האופניים בישראל, ד"ר שאול קציר, ישראל בשביל אופניים, 2007.
בריאות הציבור, קידום בריאות, ורפואה מונעת
תזונה והרגלי אכילה: מזון מעובד - השמנת יתר - סוכרת - כלכלת השמנה - עיצוב להרזיה - מזון מהיר ותעשייתי - סוכר - משקאות ממותקים - מלח - בשר מעובד - מזון אורגני - דגנים מלאים
הרגלי חיים והתמכרויות: התמכרות - עישון - מניעת עישון - גמילה מעישון - אלכוהול ובריאות - השלכות בריאותיות של טלוויזיה - התמכרות למשחקי מחשב
תנועה ובטיחות בתחבורה: השפעות בריאותיות של מכוניות - זהירות בדרכים - תחבורה פעילה - הליכתיות - מיתון תנועה - תחבורת אופניים - כיצד להימנע מפגיעת מכוניות - אורח חיים יושבני - אורח חיים פעיל - פעילות גופנית
זיהום וסיכונים לשיבוש מערכות: גורמים מסרטנים - זיהום - זיהום אוויר - זיהום מים - זיהום במזון - חומרי הדברה - מתכות כבדות - ניקיון ידידותי לסביבה - משבש אנדוקריני - טרטוגן - עמידות לאנטיביוטיקה
רווחה נפשית וחברתית: פסיכולוגיה חיובית - מתח נפשי - דיכאון - חמש דרכים לרווחה - הון חברתי - גורמים חברתיים המשפיעים על הבריאות
עקרונות ונושאים מערכתיים: הוליזם - גורם סיכון בריאותי - נטל תחלואה - נכות - אזורים כחולים - טכנולוגיה נאותה - חשיבה מערכתית - רפואה משתתפת - חברות התרופות - הכחשת נזקי העישון - עקרון הזהירות המונעת - עירוניות מתחדשת - אי שוויון בריאותי - אי שוויון בריאותי בישראל - סיבות מוות בישראל
אופניים

תחבורת אופניים: תחבורת אופניים - תחבורה פעילה - אופניים חשמליים - תובלה באופניים - תיירות אופניים - כלכלת אופניים - הסעת ילדים באופניים - רכיבה על אופניים בגיל מבוגר

אופניים

תחבורת אופניים ברחבי העולם: אופניים באירופה - הולנד (אמסטרדם) - דנמרק (קופנהגן) - גרמניה - צרפת - בריטניה - שוודיה - ספרד (סיביליה) - ארצות הברית - ישראל (תל אביב-יפו, אופניים חשמליים בישראל)

תשתיות ומדיניות: תשתיות אופניים - שבילי אופניים - רחוב אופניים - צומת ידידותי לאופניים - חניית אופניים - מדרגות אופניים - תחבורת אופניים בעיר הררית - שילוב אופניים ברכבת - תחבורה בת קיימא - עירוניות מתחדשת - עירוב שימושי קרקע - חזון אפס תאונות דרכים - מיתון תנועה - תוכנית אב ארצית לתחבורה בת קיימא - עיר ללא מכוניות - איזור ידידותי להולכי רגל - קסדת אופניים - הגוצנטריות

מדריכים ופעילות: כיצד ללמוד לרכוב על אופניים - טיפים ליוממות אופניים - כיצד להימנע מפגיעת מכוניות - מסה קריטית - מסה קריטית בישראל - עירוניות טקטית - סיקלוביה - יום האופניים העולמי - ישראל בשביל האופניים